Mogelijkheden voor scholen

Naast weerbaarheidstrainingen kunt u ook bij Buro Happy terecht voor:

mindsettraining,

co-teaching,

faalangsttraining en

hulp en begeleiding bij inoefening van Executieve Functies

 

Waarom Buro Happy op school?

  • het is kleinschalig, voor betere interactie en zorg op maat.
  • er zijn evaluatiemomenten met de leerkracht.
  • ouders worden betrokken bij het lesplan.
  • tussentijds telefonisch- en mailcontact met de leerkracht.
  • vaardigheden worden spelenderwijs (rollenspelen/ balspelen) aangeleerd.
  • het aantal bijeenkomsten wordt, indien nodig, tijdens het traject aangepast afhankelijk van de behoefte

 

 

Overzicht trainingsmogelijkheden door Buro Happy:

> Groepstraining in klassen of groepen waar de sfeer negatief is.

> Les over verschil plagen en pesten

> Training aan kinderen buiten de klas

> Workshops en lezingen

> co-teaching

> aan de slag met executieve functies

> mindsettraining en helpende gedachten

> faalangsttraining

 

1. Groepstraining in klassen of groepen waar de sfeer negatief is.

Aan een groepstraining gaat meestal een observatie vooraf. Ook moet heel helder met de leerkracht / begeleider afgesproken worden wat hij/ zij voor ogen heeft en aan welke doelen er gewerkt moet worden. Wanneer er een lessenserie voor een klas/groep wordt ingezet, is dat vaak om de sfeer te verbeteren en pesten tegen te gaan. Daarvoor zijn meestal 6 lessen nodig. Het proces wordt tussentijds en achteraf geëvalueerd

2. In elke groep (vanaf groep 3) één les over het verschil tussen plagen en pesten.

Activiteiten zullen worden aangepast aan de leeftijd.

3. Training aan een klein groepje kinderen of een enkel kind buiten de klas.

Een andere mogelijkheid is training aan een groep kinderen die bijvoorbeeld onvoldoende weerbaar zijn. Die krijgen dan ongeveer 10 trainingen binnen de school. Hiervoor geldt een maximum van 8 leerlingen in hun groepje maar 6 heeft de voorkeur. Ouders en leerkrachten worden bij de training betrokken en kinderen werken met een werkboekje.

4. Verder behoren workshops voor leerkrachten en lezingen op ouderavonden tot de mogelijkheden.